จุดประสงค์ของเรา

วัตถุประสงค์ของเรา: ความสามัคคี การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเติบโต

ที่ Harmony Chemical Ltd. วัตถุประสงค์ของเราหยั่งรากลึกในหลักการของการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปรองดอง และการเติบโตที่ยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิตและผู้ค้าผลิตภัณฑ์เคมีที่โดดเด่น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งอุตสาหกรรมของเราและโลก

การดูแลสิ่งแวดล้อม:

เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราสำหรับคนรุ่นอนาคต ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการสร้างของเสีย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืนและการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนโลกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความสามัคคี:

เราเชื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันกลมกลืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และชุมชนของเรา ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพ ความยุติธรรม และการไม่แบ่งแยก เราสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและทำงานร่วมกันซึ่งทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ เป้าหมายของเราคือการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนโดยอาศัยความไว้วางใจ การสื่อสารที่เปิดกว้าง และความสำเร็จร่วมกัน

การพัฒนาที่ยั่งยืน:

การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตในระยะยาวและสร้างผลกำไร ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจว่าการกระทำของเรามีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เราพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเรา

ส่วนร่วมของชุมชน:

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนความคิดริเริ่มในท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนเหล่านี้ เป้าหมายของเราคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของเรา

เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถยอมรับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความสามัคคี และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน ร่วมเดินทางกับเราในขณะที่เราทำงานสู่อนาคตที่อุตสาหกรรมและธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ ร่วมกันสร้างความแตกต่างและสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป


Our purpose